Ansöka om barnomsorg på förskolan Bilaal i Gävle

1

Du kan klicka på länken "Anmälan till förskolan och skriva ut för att ställa er i kö till förskolan. Anmälan till förskolan

Fyll sedan i formuläret och skriv under, sedan lämnar du in den till Gävle kommun som sedan placerar er i kö.

 

Du kan klicka på länken "Anmälan till fritids" och skriva ut för att ställa er i kö till fritids. Anmälan till fritids

Fyll sedan i formuläret och skriv under, sedan lämnar du in den till Gävle kommun som sedan placerar er i kö.


 bottom