Kö och placering på förskolan Bilaal i Gävle

1

Bilaal använder sig av kommunal kö och avgifter hanteras enligt gällande kommunal taxa.

 

Om du vill så kan vi hjälpa dig med en ansökan oavsett ifall du vill söka en plats till förskolan eller fritids.


 bottom