Vår värdegrund på förskolan Bilaal i Gävle

1

Värdegrund

Det är en demokratisk rättighet att ha egna åsikter och få respekt för dem. När barnens tankar och teorier bemöts på ett respektfullt sätt av både personal och av andra barn ser barnen att deras tankar är värdefulla. De får en chans att fundera och prova själva utan att serveras med färdiga lösningar. Hos de barn som har behov av särskilt stöd fokuserar vi på vad de kan och använder detta som bas i arbetet.

 

Vi ser olikheter som en tillgång. Kulturella skillnader är inte enbart nationella. Alla människor är vi kulturbärare, då varje familj har sin egen kultur. Ingen familj är den andra lik. Ingen pedagog är den andra lik. Skillnader ser vi t.ex. i åldrar, vi är uppväxta under olika tidsepoker, kulturer, språk, länder, kvinnor och män. Vi vill göra barnen uppmärksamma på denna mångfald och se den som en rikedom. Vi har mycket att lära av varandra.


 bottom