Vår verksamhet på förskolan Bilaal i Umeå

1

Inspiration

Vi strävar efter att vår miljö ska vara lockande och väcka lust till lek, utforskande,

experimenterande, kreativitet, eftertanke och lärande. Den ska innehålla konstruktion, matematik, rollek, skapande, vattenlek och skriftspråksstimulans. Det ska finnas möjlighet till vila och avslappning samt dans och rörelse. Det ska finnas material som utmanar gränsen mellan verklighet och fantasi och som stimulerar alla sinnen. Utomhusmiljön inbjuder ofta till andra typer av utmaningar, där barn i större utsträckning kan få träning och möjligheter till mer fysiskt aktiva lekar som att springa, hoppa, gräva och klättra. Vi strävar efter att alla barns ska få vara ute minst en gång per dag året om.

 

Tillgänglighet

Miljön skall signalera till barnet att ”Jag är en som kan!”. Vi stärker barns självkänsla om vi gör det möjligt att göra egna val och att kunna ta för sig. Vi måste tro på barnen för att kunna ha material tillgängligt. Barnen ska kunna påverka och vara med att förändra miljön. Vi måste förmedla att vi behandlar miljön med respekt och varsamhet. Genom att miljön är indelad i stationer och material placerade i barns nivå blir den lättöverskådlig och barnen ser snabbt vad som erbjuds. Miljön delar då naturligt upp barnen i mindre grupper och de kan själva göra val.

 

Åldersindelat

Vår avdelning har en anpassad barnmiljö som förändras lite ibland för att anpassas till pågåendeprojekt i barngruppen. Vi strävar efter att bli bättre på att tillvarata arbetslags erfarenheter och utveckla miljöer. Personalen uppdatera, byta ut, laga samt anpassa miljö och material för barngruppens och det enskilda barnets behov.

 

Att värna om miljön

Verksamheten ska ge barn möjlighet och förutsättningar att successivt och medvetet ta ansvar och värna om miljön. Vi är varsamma mot naturen och mot allt levande. Alla deltar årligen i

Skräpplockardagar i vår närmiljö.

 

Bilaal bedriver icke konfessionell undervisning

Förskolan Bilaal har ingen konfesionell undervisning.


 


 bottom